Bơm Tiêm, Truyền Dịch

Bơm Tiêm, Truyền Dịch

Bơm kim tiêm MVP các loại

Liên hệ

Bơm Tiêm, Truyền Dịch

bơm tiêm 1ml insulin Bbraun

350.000 

Bơm Tiêm, Truyền Dịch

bơm tiêm 1ml Insulin Vinahankook

179.000 

Bơm Tiêm, Truyền Dịch

Bơm tiêm thủy tinh 20ml

70.000 

Bơm Tiêm, Truyền Dịch

Dây truyền Tana

63.000 

Bơm Tiêm, Truyền Dịch

Garo

3.000 

Bơm Tiêm, Truyền Dịch

Hộp đựng bơm an toàn

22.000 

Bơm Tiêm, Truyền Dịch

Kim bướm truyền

5.000 

Bơm Tiêm, Truyền Dịch

Kim khâu 1.0 x 50

45.000 

Bơm Tiêm, Truyền Dịch

Kim lấy thuốc Vinahankook

42.000