Panh, Kìm Mang Kim Y Tế

Panh, Kìm Mang Kim Y Tế

Compa – Thước đo mắt chuôi vàng

270.000 

Panh, Kìm Mang Kim Y Tế

Kéo 12 chuôi vàng

350.000 

Panh, Kìm Mang Kim Y Tế

Kìm mang kim 12 chuôi vàng Goldsun

350.000 

Panh, Kìm Mang Kim Y Tế

Kìm mang kim 14 chuôi vàng Goldsun

360.000 

Panh, Kìm Mang Kim Y Tế

Kìm mang kim 14 đầu nhỏ Pakistan

500.000 

Panh, Kìm Mang Kim Y Tế

Kính lúp

45.000 

Panh, Kìm Mang Kim Y Tế

Máy đốt cao tần Kellman

2.500.000 

Panh, Kìm Mang Kim Y Tế

Máy đốt cao tần Umeco

3.720.000 

Panh, Kìm Mang Kim Y Tế

Panh xé bao

350.000