Y Tế Phòng Khám Và Bệnh Viện

Máy Tạo Oxy, Trợ Thở

Ambu bóng bóp người lớn

200.000 

Máy Tạo Oxy, Trợ Thở

Ambu bóng bóp trẻ em

200.000 

Máy Tạo Oxy, Trợ Thở

Bình Oxy y tế

900.000 

Máy Tạo Oxy, Trợ Thở

Bóng tập thở 1 lít – 3 lít

80.000 

Giường Bệnh, Cáng

Cáng inox

2.800.000 

Máy Tạo Oxy, Trợ Thở

Đồng hồ oxy Kimura

300.000 

Máy Tạo Oxy, Trợ Thở

Đồng sừng láng

150.000 

Giường Bệnh, Cáng

Ga giường trắng bệnh viện

120.000 

Giường Bệnh, Cáng

Giường điện Đài Loan GD18-GC

22.000.000