Diện Chẩn- Đông Y

Dụng Cụ giác Hơi

Bộ giác hơi 12 cốc

450.000 

Dụng Cụ giác Hơi

Bộ giác hơi 8 cốc

420.000 

Dụng Cụ Massage Đông Y

Bóng gai tập tay

20.000 

Dụng Cụ Diện Chẩn

Búa nhỏ diện chẩn

125.000 

Dụng Cụ Massage Đông Y

Búa nhỏ diện chẩn

125.000 

Dụng Cụ Diện Chẩn

Búa thử phản xạ chữ A

50.000 

Dụng Cụ Diện Chẩn

Búa thử phản xạ đầu tròn

80.000 

Dụng Cụ Diện Chẩn

Búa to cán dẹt

120.000 

Trị Liệu Đông Y

Búa to cán dẹt

120.000