Dung DỊch Y Tế, Hóa Chất

Dung DỊch Y Tế, Hóa Chất

Dầu Parafin

120.000 

Dung DỊch Y Tế, Hóa Chất

Dung dịch betadine 125ml Ngoại

125.000 

Dung DỊch Y Tế, Hóa Chất

Dung dịch Povidon 100 ml

Liên hệ

Dung DỊch Y Tế, Hóa Chất

Dung dịch sát khuẩn Povidon 500ml

65.000 

Dung DỊch Y Tế, Hóa Chất

Dung dịch sát khuẩn tay

95.000 

Dung DỊch Y Tế, Hóa Chất

Gel siêu âm, gel triệt lông

150.000 

Dung DỊch Y Tế, Hóa Chất

Quỳ tím

50.000 

Dung DỊch Y Tế, Hóa Chất

Thuốc tê Medicaine 2%

700.000 

Dung DỊch Y Tế, Hóa Chất

Thuốc tê Septodont Pháp

700.000 

Dung DỊch Y Tế, Hóa Chất

Tinh dầu Bạc hà Bé Thơ 100ml

200.000