Đai Nẹp Trị Liệu, Chỉnh Hình, Hỗ Trợ

Đai Nẹp Trị Liệu, Chỉnh Hình, Hỗ Trợ

Áo bluose bác sĩ dài

Liên hệ

Đai Nẹp Trị Liệu, Chỉnh Hình, Hỗ Trợ

Áo Cột Sống H3 Orbe

400.000 

Đai Nẹp Trị Liệu, Chỉnh Hình, Hỗ Trợ

Áo vùng lưng H1

325.000 

Đai Nẹp Trị Liệu, Chỉnh Hình, Hỗ Trợ

Áo vùng lưng H3

595.000 

Đai Nẹp Trị Liệu, Chỉnh Hình, Hỗ Trợ

Băng cố định khớp vai H1 Orbe

230.000 

Đai Nẹp Trị Liệu, Chỉnh Hình, Hỗ Trợ

Băng thun cổ tay H1 Orbe

40.000 

Đai Nẹp Trị Liệu, Chỉnh Hình, Hỗ Trợ

Băng thun gối H1+ H2 Orbe

250.000 

Đai Nẹp Trị Liệu, Chỉnh Hình, Hỗ Trợ

Băng thun gối H5

320.000 

Đai Nẹp Trị Liệu, Chỉnh Hình, Hỗ Trợ

Băng thun gối H5 Orbe

320.000 

Đai Nẹp Trị Liệu, Chỉnh Hình, Hỗ Trợ

Băng thun hỗ trợ Cổ tay Tynor J-03 – Nhập khẩu Ấn Độ

150.000 

Đai Nẹp Trị Liệu, Chỉnh Hình, Hỗ Trợ

Băng thun khuỷu tay 670U

165.000 

Đai Nẹp Trị Liệu, Chỉnh Hình, Hỗ Trợ

Băng thun khuỷu tay Orbe

165.000