Đai Hậu Môn, Túi Hậu Môn, Nước Tiểu

Đai Hậu Môn, Túi Hậu Môn, Nước Tiểu

Dây nịt đeo hậu môn nhân tạo Stoma belt

170.000 

Đai Hậu Môn, Túi Hậu Môn, Nước Tiểu

Đế dán bằng hậu môn Holister 57

90.000 

Đai Hậu Môn, Túi Hậu Môn, Nước Tiểu

Đế dán bằng hậu môn Holister 70

90.000 

Đai Hậu Môn, Túi Hậu Môn, Nước Tiểu

Ống sonde tiểu ( Foley )

15.000 

Đai Hậu Môn, Túi Hậu Môn, Nước Tiểu

Túi hậu môn B-P Plus Pháp

25.000 

Đai Hậu Môn, Túi Hậu Môn, Nước Tiểu

Túi hậu môn Bbraun – Đức

45.000 

Đai Hậu Môn, Túi Hậu Môn, Nước Tiểu

Túi hậu môn rời Holister

50.000 

Đai Hậu Môn, Túi Hậu Môn, Nước Tiểu

Túi hậu môn Softomy

300.000 

Đai Hậu Môn, Túi Hậu Môn, Nước Tiểu

Vòng hậu môn Inox

55.000