Sụn Nâng Mũi, Độn Cằm, Độn Thái Dương

Sụn Nâng Mũi, Độn Cằm, Độn Thái Dương

Miếng bọc sụn mũi Megaderm 1x1cm

1.500.000 

Sụn Nâng Mũi, Độn Cằm, Độn Thái Dương

Miếng bọc sụn mũi Megaderm 1x5cm

4.700.000 

Sụn Nâng Mũi, Độn Cằm, Độn Thái Dương

Miếng bọc sụn mũi Surederm 1x5cm

Liên hệ

Sụn Nâng Mũi, Độn Cằm, Độn Thái Dương

Sụn độn cằm dài Keosan MISTI Hàn Quốc

1.300.000 

Sụn Nâng Mũi, Độn Cằm, Độn Thái Dương

Sụn độn cằm ngắn Keosan MISTI Hàn Quốc

1.300.000 

Sụn Nâng Mũi, Độn Cằm, Độn Thái Dương

Sụn độn thái dương Safe-Sil Hàn Quốc

950.000 

Sụn Nâng Mũi, Độn Cằm, Độn Thái Dương

Sụn mũi gọt Allied Mỹ

200.000 

Sụn Nâng Mũi, Độn Cằm, Độn Thái Dương

Sụn nâng mũi Bistool Softxil Có chân Hàn Quốc

Liên hệ

Sụn Nâng Mũi, Độn Cằm, Độn Thái Dương

Sụn nâng mũi Bistool Softxil không chân Hàn Quốc

Liên hệ

Sụn Nâng Mũi, Độn Cằm, Độn Thái Dương

Sụn nâng mũi Hans Biomed Hàn Quốc

750.000 

Sụn Nâng Mũi, Độn Cằm, Độn Thái Dương

Sụn nâng mũi Keosan MISTI Hàn Quốc MIMI (Type: A/B/C)

620.000 

Sụn Nâng Mũi, Độn Cằm, Độn Thái Dương

Sụn nâng mũi Keosan MISTI Highko Hàn Quốc

620.000