Dụng Cụ Massage Đông Y

Dụng Cụ Massage Đông Y

Bóng gai tập tay

20.000 

Dụng Cụ Massage Đông Y

Búa nhỏ diện chẩn

125.000 

Dụng Cụ Massage Đông Y

Cạo gió mã não

95.000 

Dụng Cụ Massage Đông Y

Cạo gió thạch anh hồng

95.000 

Dụng Cụ Massage Đông Y

Cầu đinh đôi

200.000 

Dụng Cụ Massage Đông Y

Cây Lăn đá mã não diện chẩn

120.000 

Dụng Cụ Massage Đông Y

Cây Massage Đầu Hachi

36.000 

Dụng Cụ Massage Đông Y

Con bọ lớn – diện chẩn

220.000 

Dụng Cụ Massage Đông Y

Đá Massage nóng oval lớn 10x6x4

200.000 

Dụng Cụ Massage Đông Y

Đá massage nóng oval trung 6x8cm

70.000