Vật Tư Tiêu Hao

Trang Phục Và Các Loại Vải Y Tế

Áo bluose bác sĩ dài

130.000 

Trang Phục Và Các Loại Vải Y Tế

Áo phẫu thuật tiệt trùng

22.000 

Bông, Băng, Gạc

Băng cá nhân nhỏ

30.000 

Bông, Băng, Gạc

Băng cá nhân Zilgo

30.000 

Bông, Băng, Gạc

Băng chun 2 móc

17.000 

Bông, Băng, Gạc

Băng chun 3 móc

20.000 

Bông, Băng, Gạc

Băng chun 3 móc – 4 in

20.000