Máy Tạo Oxy, Trợ Thở

Máy Tạo Oxy, Trợ Thở

Ambu bóng bóp người lớn

200.000 

Máy Tạo Oxy, Trợ Thở

Ambu bóng bóp trẻ em

200.000 

Máy Tạo Oxy, Trợ Thở

Bình Oxy y tế

900.000 

Máy Tạo Oxy, Trợ Thở

Bóng tập thở 1 lít – 3 lít

80.000 

Máy Tạo Oxy, Trợ Thở

Đồng hồ oxy Kimura

300.000 

Máy Tạo Oxy, Trợ Thở

Đồng sừng láng

150.000 

Máy Tạo Oxy, Trợ Thở

Máy tạo oxy 3F-5W YUWELL

20.000.000 

Máy Tạo Oxy, Trợ Thở

Máy tạo Oxy 5 lít Yuwell 7F-5

20.000.000 

Máy Tạo Oxy, Trợ Thở

Máy tạo oxy 7F-3E

15.000.000 

Máy Tạo Oxy, Trợ Thở

Máy tạo oxy iMediCare OC 5LH

12.500.000 

Máy Tạo Oxy, Trợ Thở

Máy tạo oxy y tế Yuwell 8F-5AW

20.000.000