Cửa hàng

Máy Tạo Oxy, Trợ Thở

Ambu bóng bóp người lớn

200.000 

Máy Tạo Oxy, Trợ Thở

Ambu bóng bóp trẻ em

200.000 

Trang Phục Và Các Loại Vải Y Tế

Áo bluose bác sĩ dài

130.000 

Đai Nẹp Trị Liệu, Chỉnh Hình, Hỗ Trợ

Áo bluose bác sĩ dài

Liên hệ

Đai Nẹp Trị Liệu, Chỉnh Hình, Hỗ Trợ

Áo Cột Sống H3 Orbe

400.000 

Trang Phục Và Các Loại Vải Y Tế

Áo phẫu thuật tiệt trùng

22.000 

Đai Nẹp Trị Liệu, Chỉnh Hình, Hỗ Trợ

Áo vùng lưng H1

325.000 

Đai Nẹp Trị Liệu, Chỉnh Hình, Hỗ Trợ

Áo vùng lưng H3

595.000 

Bông, Băng, Gạc

Băng cá nhân nhỏ

30.000 

Bông, Băng, Gạc

Băng cá nhân Zilgo

30.000